EN | TR

İntihal Politikası

    
 

- Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen her çalışma editör kurulu tarafından öncelikle intihal.net ile  iThenticate veya Turnitin programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir. 

- Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.