EN | TR

İntihal Politikası

                                                                                 

- Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen her çalışma editör kurulu tarafından iThenticate veya Turnitin programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir. 

- Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.