Yayın Kurulu

TARSUS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ  

Sahibi:
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Ali DERAN
Editör:
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
Editör Yardımcıları:
Dr. Öğretim Üyesi Pınar ÖZKURT
Dr. Öğretim Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yabancı Dil Editörü:
Öğr. Gör. Dr. Cumali URİ
Sekretarya:
Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI
Arş. Gör. Sidar AĞDUK
Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Ali DERAN- Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI- Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba YOLCU- Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Pınar ÖZKURT- Tarsus Üniversitesi
Dr. Tehseen NİSAR- LUISS Guido Carli University
Dr. Mohammad Rahim UDDIN- International Islamic University Chittagong
Dr. Seyil NAJIMUDINOVA- Kyrgyz Turkish Manas University

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Adem ESEN                                  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Barış ÖZDAL                                  Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ŞEN                                    Tarsus Üniversitesi
Prof. Dr. Cem KARADELİ                             Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal ALTAN                                 Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Derda KÜÇÜKALP                          Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ganite KURT                                  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı KURT                                     Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar AKYAZI                              Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA          Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan EGE                                      Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI                   Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ                          Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TEK                                      Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN                            Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YAVUZ                                   Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup BULUT                                 Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki DOĞAN                                  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 


Teknik İletişim:
Arş. Gör. Sidar AĞDUK
sidaragduk@tarsus.edu.tr