EN | TR

Kapsam

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sosyal bilimlerin İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri'nin çalışmaları kapsamındaki anabilim dalları alanlarında özgün araştırmalara yer vererek ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinlerarası, bilimsel ve hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik olarak 6 aylık dönemlerde yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Eserler en az iki hakem tarafından, kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması, aynı anda birden fazla dergiye yayımlanmak üzere iletilmemiş olması, sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

Dergimizin uluslararası olduğuna dair belge ektedir.

Derginin editörlük ve yayın süreçleri Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan rehber ve politikalara uygun olarak düzenlenmiştir.