Yayın Kurulu

TARSUS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
Sahibi:
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan V. Prof. Dr. Ali DERAN
Editör:
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
Editör Yardımcıları:
Dr. Öğretim Üyesi Pınar MİÇ
Dr. Öğretim Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yabancı Dil Editörü:
Öğr. Gör. Dr. Cumali URİ
Sekretarya:
Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI
Arş. Gör. Sezer SEVEN
Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Ali DERAN- Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI- Tarsus Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba YOLCU- Tarsus Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Pınar MİÇ- Tarsus Üniversitesi
Dr. Tehseen NİSAR-
LUISS Guido Carli University
Dr. Mohammad Rahim UDDIN- International Islamic University Chittagong
Dr. Seyil NAJIMUDINOVA- Kyrgyz Turkish Manas University


Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Adem ESEN                               İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Barış ÖZDAL                              Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cem KARADELİ                         Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal ALTAN                             Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Derda KÜÇÜKALP                     Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ganite KURT                              Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı KURT                                 Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar AKYAZI                          Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA    Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan EGE                                   Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI              Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ                     Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TEK                                  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN                       Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YAVUZ                               Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup BULUT                            Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki DOĞAN                              Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi